Приложение

 • Хорека

  Тенденциите в сметосъбирането и рециклирането на храна в хранително-вкусовата промишленост непрекъснато се развиват и подрежат на стандартизация и сертифициране. Longopac гарантира устойчиви и ефикасни методи за сметосъбиране с цел по-добра и лека работа за професионалните кулинари. Особено важно е бързото възвръщане на инвестицията, както и снижаване н а нивото на разходи и обемите на изхвърлена храна.

 • Търговски обекти

   

  В търговските обекти поради спецификата на бизнеса и големия човекопоток има завишен обем от отпадъци – дали това са опаковки или просто хранителни или рециклируеми отпадъци. Напоследък човечеството се загрижва все повече и повече за разделно сметосъбиране. Longopac предлага множество от решения за правилно и улеснено сметосъбиране, което е сертифицирано за множество обекти и приложения.

 • Здравеопазване

   
  В здравеопазването хигиената е с най-висок приоритет. Особено важно е да се предотврати разпространение на инфекция или други заразни заболявания. Много важно е да се събира и разделя правилно болничния отпадък, да се сменят торбите ефективно и бързо след всяка операция или процедура с пациент, което е ежедневна рутинна задача на целия медицински персонал. Също така е важно спестяването на консумативи.

 • Специфични решения

  Longopac Pharma – многообразни решения за фармацевтичната промишленост в съответствие с FDA и добрите производствени практики.

  Pactosafe е решение , с което се осъществява ефективна защита биологично-опасни отпадъци и цитотоксици, които се генерират в  химиотерапията, и други лабораторни дейности.

  Longopac е единствения производител на полиетиленови чували с ESD функция – с приложения в чисти стаи, електронно производство и други места с наличие на електростатично поле, както и за съхранение на защитно работно облекло, което е опасон и замърсено с особено опасни вещества.

 • Административни сгради

   

  В административните сгради се наблюдава голям човекопоток и респекивно - завишен обем от отпадъци от различно естество – дали това са опаковки или просто хранителни или рециклируеми отпадъци. Напоследък обществото се загрижва все повече и повече за разделно сметосъбиране. Longopac предлага множество от решения за правилно и улеснено сметосъбиране, което има реален екологичен ефект,  друго ниво на имидж и удобства за потребителя, както и ново усещане за социална отговорност.

 • Индустрия

   
  Различни приложения на системата на Longopac в съответствие с потребностите на индустрията - разделно събиране на опаковки, рециклиране на видове отпадъци, възвратим брак при хранително-вкусовата промишленост, спестяване на време и ресурси, въвеждане на нови практики за управление на отпадъците, екологични сертификати и добри практики в производството. Longopac спестява време, средства и енергия. Отделно способства за повишаване на работоспособността и условията на труд във всяка една организация, производство, цех, работилница и офис.